Partnerstvo postoji kako bi omogućilo dugoročno superiorne prinose uz ograničen rizik.

 

Ocenjujemo rezultate na osnovu razlike koju ostvarimo u odnosu na S&P 500 u periodu od pet godina.

Prinosi su od januara 2015. godine do septembra 2018. godine.

 

S&P 500 predstavlja kretanja cene akcija 500 najvećih kompanija koje su listirane na berzama u SAD.

 

Za detaljnije objašnjenje rezultata i investicija koje su dovele do rezultata, pogledajte Pisma.

 

Ukoliko želite da primate pisma i materijal Partnerstva Ćulibrk, kontaktirajte me na info@culibrkpartnership.com