Pristup sajtu odobren je samo čitateljima koji se slože sa sledećim:

 

Sadržaj ovog sajta je namenjen isključivo u informativne svrhe. Informacije i mišljenja ne predstavljaju preporuku za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti ili drugih pomenutih ulaganja, kao ni preporuku za kupovinu investicionog proizvoda ili strategije srodne sa hartijama od vrednosti ili drugim pomenutim ulaganjima. Sadržaj nije namenjen da pruži lični investicioni savet i ne uzima u obzir specifične investicione ciljeve, finansijsku situaciju ili pojedinačne potrebe fizičkih ili pravnih lica koja primaju ovu prezentaciju. Čitatelji treba da potraže profesionalnu finansijsku pomoć po pitanju prikladnosti investiranja u hartije od vrednosti ili drugih ulaganja koja su pomenuta na ovom sajtu. Autor zadržava pravo da promeni mišljenje bez prethodne najave. Predviđanja, procene i pojedine informacije sadržane u ovoj prezentaciji bazirane su na osnovu sopstvenog istraživanja. Korišćeni su isključivo podaci iz javno dostupnih izvora. Podaci koji su korišćeni su iz izvora za koje se veruje da su kredibilni, ali kredibilitet nije garantovan. Zabranjeno je reprodukovanje svakog dela ovog sajta u bilo kom obliku, kao i njeno spominjanje na drugom sajtu, bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Stefana Ćulibrka. Prethodni rezultati nisu garancija budućih rezultata. Ovaj sajt nije namenjen kao ponuda za osobu ili pravni entitet u bilo kojoj jurisdikciji gde bi to bilo u suprotnosti sa lokalnim pravom.

Zatvaranjem ove stranice, potvrđujem da sam pročitao i prihvatam navedene uslove korišćenja.

Access to this website is allowed only to viewers who agree with following terms:

 

Website content has been distributed for informational purposes only. Neither the information nor any opinions expressed constitute a recommendation to buy or sell the securities or assets mentioned, or to invest in any investment product or strategy related to such securities or assets. It is not intended to provide personal investment advice, and it does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any person or entity that may receive this presentation. Readers should seek professional financial advice regarding appropriateness of investing in any securities or assets discussed on this website. The author’s opinions are subject to change without notice. Forecasts, estimates, and certain information contained herein are based upon proprietary research, and the information used in such process was obtained from publicly available sources. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but such reliability is not guaranteed. No part of this website may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of Stefan Culibrk. Previous results are not a guarantee of future results. Content of this website is not intended as an offer to a person or an entity in any jurisdiction where it would be contrary to local law.

By closing this page, I confirm that I have read terms of usage and therefore I accept them.