Partnerstvo Ćulibrk je započeto 2015. radi investiranja porodičnog kapitala.

 

Cilj investiranja je ostvarenje atraktivnih dugoročnih prinosa na kapital. Cilj se ostvaruje kroz investiranje u kompanije koje su potcenjene usled:

 

1. Usresređenosti tržišta na kratkoročne rezultate

2. Zbunjenosti tržišta pri korporativnim aktivnostima ili usled kompleksnosti poslovnog modela

3. Ignorisanja važnosti upravljanja kapitalom i rukovodstva sa usaglašenim podsticajima

 

Kriterijumi ulaganja koji omogućavaju superioran prinos uz ograničen rizik

Uspešno preduzeće sa konkurentskom prednošću

Investiramo u preduzeća koja, tokom poslovnog ciklusa, stvaraju atraktivan prinos na investirani kapital (15+%). Značajne konkurentske prednosti omogućavaju nastavak i rast profitabilnog poslovanja.

Oblast kompetentnosti

Ne investiramo u posao koji ne razumemo. Većinu poslova ne razumemo.

Kupujemo po drastično nižim cenama u odnosu na procenjenu vrednost

Cena je ono što platimo, vrednost je ono što dobijemo. Plaćena cena je ključna odrednica budućih prinosa.

Ulaganje uz kvalitetno i podstaknuto rukovodstvo

Ne preuzimamo kontrolu nad poslom u koji investiramo. Radije bismo prepustili da taj posao vodi podstaknuto i kvalitetno rukovodstvo koje ima finansijske podsticaje poput vlasnika. Često investiramo u posao koji i dalje vodi osnivač/vlasnik.